FAVORITTORD: ARKIPEL

Et arkipel er en kjede eller klynge av øyer. Begrepet brukes vanligvis om en øygruppe som naturgeografisk eller geologisk fenomen.

Hallo!

Mail@ingvildtelle.com // +47 476 28 443